Met Boksebeld Infra B.V. houd ik mij bezig met de realisatie van kleinschalige en specialistische infra werkzaamheden voor (semi)overheden, bedrijven en eventueel particulieren. Hierbij kunt u denken aan grondwerk, riolering (van vrij verval t/m gemalen), straatwerk en ook asfalt kan ik aanbieden.
Deze werkzaamheden realiseer ik samen met partners vanuit mijn uitgebreide netwerk. Hierbij blijf ik zelf het aanspreekpunt voor de klant.

Wat betreft omvang van de werkzaamheden richt ik mij hoofdzakelijk op hetgeen te klein is om een bestek en tekeningen voor te maken en te groot is voor de eigen (buiten)dienst van een klant. Ik ga echter niet snel een uitdaging uit de weg en bespreek het liefst samen met de klant een oplossing. Daarna kan ik uiteraard een offerte opstellen. Tijdens iedere fase van deze infrawerkzaamheden kan ik u volledig ontzorgen door alle werkzaamheden te coördineren, ook de werkzaamheden van uw eventuele externe partijen.

Naast de realisatie van infrawerkzaamheden, bied ik mijn diensten aan op het gebied van:

-projectbegeleiding in elke fase van uw project, d.w.z. van planfase t/m oplevering/onderhoud;

-advies, toezicht, projectleiding en omgevingsmanagement;

-inventarisaties in de openbare ruimte;

Lid van Pioneering.

-inspecteren van wegen;

-opstellen van kostenramingen;

-meewerken aan (EMVI)-plannen.

Bent u op zoek naar een waardevolle, betrouwbare en no-nonsense samenwerking, neemt u dan contact met mij op.